پر بازدیدترین مطالب

ترورسیم جهانی و روندهای امنیتی در خاورمیانه


مقاله پیش رو، تلاشی است در جهت مطالعه و بررسی تروریسم جهانی و تاثیرات آن بر روند امنیت در منطقه خاورمیانه می باشد.
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: تروریسم تا پیش از جنگ جهانی دوم، عموماً مشتعمل بر کشتن سران کشوری و لشگری بود، ولی بعد از جنگ جهانی دوم، تقریباً در دهه های 80 بر اثر تحول در عرصه جهانی شدن و آرایش گسترده ابزارهای ارتباطی،گسترش فناوری به ویژه در امر اطلاعات، باعث گسترش و ارتکاب این پدیده در نقاط مختلف جهان به شکل های مختلف شد که نقطه اوج آن از دهه 90 به بعد آغاز، و در 11 سپتامبر 2001 با انفجار برج های دو قلوی ساختمان سازمان تجارت جهانی و پنتاگون در امریکا به دلیل وقوع در چند نقطه از آن کشور تروریسم جهانی نامیده شد. بعد از وقوع این حادثه تروریستی، دولت امریکا به بهانه دفاع مشروع و مبارزه با تروریسم جهانی به کشورهای افغانستان و عراق حمله کرد تا خود را پیش رو مبازره با تروریسم بین الملل قلمداد کند تا به راهبرد و منافع سیاسی خود در منطقه برسد. روش: این نوشتار توصیفی - تحلیلی است که به روش اسنادی با استفاده از منابع مکتوب و الکترونیکی انجام شده است. یافته ها: مقاله پیش رو، تلاشی است در جهت مطالعه و بررسی تروریسم جهانی و تاثیرات آن بر روند امنیت در منطقه خاورمیانه می باشد، که به نظر می رسد، این اقدامات نه تنها در این منطقه موثرواقع نشده، بلکه باعث گسترش روز افزون تنش ها و نامنی ها، تروریسم، جنگ داخلی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی شده است. نتیجه: دولت امریکا بعد از این واقعه 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم جهانی و دفاع از امنیت ملی خود برخوردی واقع گرایانه در تعریف و مقابله حقوقی با تروریسم نکرد و گزینه نظامی را برای رسیدن به راهبردهای خود در منطقه خاورمیانه برگزید، تا جایی که این اقدامات موجب نقض حاکمیت و استقلال کشورهایی مانند عراق و افغانستان شد. دولت امریکا در ادامه راهبردهای خود در منطقه خاورمیانه از رژیم های سرکوب گر و غاصب، سازمان های تروریستی و گروه های تروریستی حمایت کرده که این اقدام، حمایت از تروریسم دولتی بوده و خلاف موازین حقوق بین الملل است.

کلیدواژگان: جهانی شدن،تروریسم جهانی، حادثه 11سپتامبر، امریکا، امنیت بین الملل، خاور میانه.

نویسندگان:

مسعود ,جعفر ,هیبت الله نژندی منش

فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس - دوره هفتم، شماره 29, بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع:فارس

آخرین مطالب