پر بازدیدترین مطالب

پای درس اخلاق امام راحل

مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه:
«اگر با پایان یافتن ماه رمضان، در کردارتان هیچ تغییری پدید نیامد و روش شما با قبل این ماه فرقی نکرد، روزه ای که از شما خواسته‌اند محقق نشده است.
اگر دیدید کسی می خواهد غیبت کند، جلوگیری کنید و بگویید: «ما متعهد شده‌ایم که در این سی روز ماه رمضان از محرّمات خود داری کنیم.» اگر نمی‌توانید او را از غیبت باز دارید از آن مجلس خارج شوید! ننشینید و گوش کنید! باز تکرار می کنم تصمیم بگیرید در این سی روز ماه رمضان مراقب زبان، چشم، گوش و همه اعضاء و جوارح خود باشید. به آداب ماه مبارک رمضان عمل کنید؛ فقط، دعا خواندن نباشد، دعا به معنای واقعی‌اش باشد.»

آخرین مطالب