پر بازدیدترین مطالب

از ما سوال شد چرا رفتیم سوریه...؟

سردار شهید همدانی:  
از ما سوال شد چرا رفتیم سوریه...؟
سرلشکر شهید حاج حسین همدانی می گوید: در جلسه ای که مسئولان هم بودند، از ما سوال شد چرا رفتیم سوریه؟ سوریه اولین کشوری بود که به محض پیروزی انقلاب اسلامی ما را به رسمیت شناخت.
در جنگی که صدام علیه ما آغاز کرد، "حافظ اسد" ابوذر حزب بعث بود،  آمد در کنار ایران قرار گرفت. آمد توی میدان و محکم برخورد کرد. نفت عراق که از سوریه به دریای مدیترانه می رفت، لوله نفت را بست. با این کار منافع خودش را هم هم کرد.
سوریه به ما موشک داد، زمانی که هیچ کشوری حتی فشنگ هم به ما نمی داد. حالا ما نباید به کمک او برویم؟احتیاج دارد. نباید کمک کنیم؟ اگر همسایه شما خانه اش آتش بگیرد، نباید بروید کمک کنید؟ حضرت آقا می فرماید: هر کشوری که امروز در جبهه ضد استکباری باشد، ما با او هستیم.