پر بازدیدترین مطالب

مرحوم شجریان، سیاسی یا فرهنگی؟


به گزارش خبرگزاری بسیج، استاد محمدرضا شجریان پس از یک دوره طولانی تحمل بیماری صبح روز پنجشنبه دار فانی را وداع گفت. زندگی استاد آواز ایران پر از فراز و نشیب‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بود که او در مواجه با آنها عکس العمل‌های متفاوتی داشت.
سال 1357 و فتنه سال 1388 ، اوج موضع گیری‌ها و رفتارهای سیاسی وی به شمار می رود. محمدرضا شجریان با اجرای قطعه "سپیده" در شور انقلابیون سال 57 شریک شد اما در ادامه و در جریان فتنه 88 درمقابل نظام موضع گرفت و مصاحبه وی با رسانه‌های ضدانقلاب حواشی زیادی برای وی به همراه داشت.
او در سال‌های اخیر از مواضع تندش فاصله گرفت و با تصحیح و تعدیل اظهارات خود، نشان داد اساسا کنشگری سیاسی آن‌هم از نوع رادیکالش، با روحیات وعقاید وی سازگاری ندارد.
ادامه مطلب در سایت خبرگزاری بسیج

آخرین مطالب