پر بازدیدترین مطالب

اجرای دستورات FATF باعث افزایش قیمت دلار می‌شود

کارشناس مسائل بین‌الملل:

اجرای دستورات FATF باعث افزایش قیمت دلار می‌شود

  یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اجرای دستورات FATF منجر به دشوارتر شدن ورود ارز به کشور و بالاتر رفتن قیمت دلار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین حاجیلو با‌اشاره به بعضی گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده در روزهای اخیر که افزایش قیمت دلار به 30 هزار تومان را نتیجه بازگشت ایران به لیست FATF می‌دانند اظهارداشت: اتفاقاً اجرای کامل دستورات FATF منجر به کاهش دسترسی دولت به منابع ارزی در کشور خواهد شد.

وی در این خصوص گفت: ما سال 95 توافقی 41 بندی با FATF داشتیم که بخش مهمی از آن راجع به انتقال اطلاعات مالی کشور به خارج از کشور است. در شرایط جنگ اقتصادی، انتقال اطلاعات می‌تواند باعث لو رفتن مبادی ورود ارز به کشور شود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: زمستان 96 با یک‌اشتباه، اطلاعات چند صرافی توسط دولت ما لو رفت و بهار 97 شاهد تحریم صرافی‌ها بودیم. بخشی از مقررات FATF به سخت‌گیری در ورود ارز نقد به داخل کشور به اسم مبارزه با پول‌شویی مربوط است که این مقررات در ایران اجرا هم شده و بخشی از اتفاقات ارزی سال 97 ناشی از این مسئله بود؛ بنابراین اجرای دستورات FATF منجر به دشوارتر شدن ورود ارز به کشور و بالاتر رفتن قیمت دلار می‌شود.

حاجیلو اظهارات اسفند 98 آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی عدم بروز مشکل در پی بازگشت ایران به لیست FATF  را نیز نشانه دیگری دانست که بی‌ارتباط بودن افزایش قیمت دلار با مسئله FATF را نشان می‌دهد…

آخرین مطالب