پر بازدیدترین مطالب

بازهم عمروعاص ها ، بازهم سرِ نیزه

🔸ابتدا لازم است نکاتی خطاب به کسانی که خود را پیرو رهبری میدانند ولی با کج فهمی خود آب به آسیاب عمروعاص ها میریزند، عرض کنم هرچند برای برخی از آنها ناگوار هم باشد.

🔸آقا و خانم محترم،

شما نباید از رهبری انتظار عمل خلاف قانون داشته باشید.

لذا تاکید رهبری بر قانونمداری در مسئله اجرایی شدن "قانون جدید سوخت"، کاملا بدیهی بوده و غیراز این هم انتظار نبود. چرا که روال قانونی برای این تصمیم طی شده بود و نمیتوان از رهبرجامعه توقع اقدام غیرقانونی داشت.(برخی انتظار داشتند تا رهبری خودش قانون را لغو یا اصلاح کند!)

🔸حتی برجام را(با همه انتقاداتی که رهبری به آن داشت) وقتی تبدیل به قانون شد ایشان پذیرفت و با همه وقایع تلخ پس از برجام باز رهبری برای ابطال آن ورود نکرد؛ چرا؟ چون "قانون مداری" مهمترین است؛

چون توسط مجلس برجام تصویب شده بود.

🔸حال، پس از سخنان اخیر رهبری، عده ای که تا قبل از آن به شدّت منتقد اجرای "قانون جدید سوخت" بودند، اینبار از اینور بام افتاده و هرگونه نقد و اعتراض و انتقاد نسبت به "قانون جدید سوخت" پس از سخنان رهبری را اشتباه دانسته و ممنوع میکنند!

🔸درحالی که پرواضح بود دغدغه اصلی رهبری "قانومداری" بود و از این جهت بر اجرای "مصوبه سوخت" تأکید نمودند ولی ولی هرگز راه را برای "اصلاح قانون جدید سوخت" نبستند. این خیلی نکته مهمی است.

🔸تنها راه،  "اصلاح کارشناسانه قانون جدید سوخت" باهدف "برطرف نمودن معایب آن" و فقط از "راه قانونی" است که متاسفانه یا خوشبختانه مسیر آن هم باید توسط نمایندگان مجلس طی شود!

🔸هرکسی در هرنقطه ای از ایران که نگران "قانون جدید سوخت" است بداند به هرشکلی که میتواند(تلفنی،حضوری،مکاتبه و...) با نمایندگان شهر خود و به ویژه نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس ارتباط بگیرد و پافشاری کند بر "اصلاح قانونیِ قانونِ جدید سوخت".

🔸اما در این بین ممکن است نمایندگانی که واقعا دلسوزهستند بخواهند برای طی مراحل قانونی جهت "رفع معایب قانون سوخت" اقدام کنند ولی در اینجا گرفتار مکر عمروعاص ها شوند.

عمروعاص هایی که با "برسرنیزه کردن سخنان رهبری" تمام تلاش خود را به کار بستند تا جلوی هرگونه "رفع عیب" را بگیرند و مکّارانه به هرکسی که بخواهد برای این منظور قدم بردارد، برچسب "ضدیّت با ولایت فقیه" را بر او میزنند! درچنین شرایطی ممکن است آن دسته از نمایندگان دلسوز منکوب شوند و تحت فشار تبلیغاتی عمروعاص ها(و حتی همراهی جاهلانه برخی افراد انقلابی!) نتوانند "برای رفع معایب قانون جدید سوخت و برطرف نمودن دغدغه های مردم و رهبری" اقدام کارشناسانه و مؤثر کنند.

🔸ما مردم باید با مطالبه و نیز حمایت، دلگرمی و پیگیری به چنین نمایندگانی برای "رفع معایب" کمک کنیم.

🔸باز هم تاکید میکنیم که دغدغه رهبری تأکید بر تبعیّت از قانون(ولو اینکه آن قانون دچار اشکالاتی باشد) بوده است ولی هرگز ایشان راه را برای "اصلاح قانون و رفع معایب آن" نبستند؛ پس مراقب عمروعاص ها باشید و به اندازه خود تلاش کنید.

✍️پرویز حسینی