پر بازدیدترین مطالب

شما که بازهم کلاه سرتان رفت!

هرچند از همان لحظات اول انتشار خبر انجام یک مبادله بین ایران و آمریکا و بازگشت دکتر مسعود_سلیمانی به کشورمان بیم این میرفت که احتمالاً باز هم عده‌ای از این موضوع برای تطهیر اقدامات خصمانه آمریکایی‌ها بر علیه کشورمان و دمیدن بر شیپورمذاکره استفاده کنند اما بنظر میرسد با پیام توییتری ترامپ مبنی بر تشکر از ایران بابت انجام یک مذاکره_منصفانه و امیدواری‌اش به انجام معاملات بیشتر در آینده، باید منتظر داغ‌تر شدن این موضوع و احیاناً بهره‌برداری بیشتر در آستانه‌ی انتخابات مجلس بود؛ ای کاش این جماعت کدخداپرست و لیبرال می‌فهمیدند که معاوضه‌ی یک جاسوس در برابر بازداشت غیرقانونی یک دانشمند کشورمان نه‌تنها منصفانه نیست، بلکه از جنس همان بازی برد_برد برجامی‌شان می‌باشد و این بار نیز امریکایی‌ها بدون پرداخت چیزی و صرفاً با یک گِروگشی ساده و سوءاستفاده از انفعال ۱۴ ماهه‌ی وزارت خارجه کشورمان توانستند به هدفشان (که آزاد کردن یک جاسوس بود) برسند!!

آخرین مطالب