پر بازدیدترین مطالب

تورقوزآبادِ لبنان، اینبار هم جعلی

رسانه های لبنانی و سایر رسانه های مستقر در بیروت به دعوت حزب الله لبنان در محل ادعایی بنیامین نتانیاهو حاضر شدند.

محلی که وی ادعا می کرد در آن موشک ساخته می شود انباری است که ضایعات آهن نگهداری می شود.

آخرین مطالب