پر بازدیدترین مطالب

سفیر ایتالیا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد سفير ايتاليا در تهران بعنوان حافظ منافع كانادا امروز از سوی مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه  فراخوانده شد و مراتب اعتراض كشورمان به رفتارهای ضدحقوق بشری دولت کانادا و ریاکاری آنها در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی و کنسولی اتباع ایرانی مقیم این کشور به وی ابلاغ شد.

 در اين ديدار با اشاره به محروم بودن بيش از 400 هزار ايراني مقيم كانادا از دريافت خدمات کنسولی طی چند سال گذشته و به دنبال  قطع روابط دو کشور و ضرورت تضمین برخورداری آنها از حقوق شهروندی و دریافت تسهیلات کنسولی، ادامه بی توجهی دولت کانادا به درخواستهای ارائه شده برای ایجاد دفتر کنسولی یا دفتر حفاظت منافع و فرار از این مسئولیت انسانی، امری غیرقابل قبول و مغایر با ادعاهای حقوق بشری این کشور دانسته شد.
 
 همچنین در اعتراض به دیگر اقدامات دولت کانادا، به حافظ منافع این کشور در تهران تاکید شد: دولت کانادا از سوی دیگر با تبدیل کردن این کشور به بهشت امن مفسدین اقتصادی و مجرمین مالی دنیا، همچنان از زیر بار مسئولیت تعقیب و دستگیری و استرداد مجرمینی نظیر محمودرضا خاوری که  بدلیل اختلاس ۲/۶ ميليارد دلاري در این کشور و همانند شهروندان عادی به سر می برد، شانه خالی می کند ، این درحالیست که خاوري در ليست هشدار قرمز اينترپل قرار دارد و دولت كانادا موظف به همكاري با اينترپل به منظور بررسي موضوع و استرداد نامبرده است.

در ادامه نیز این پیام به حافظ منافع کانادا ابلاغ گردید که این ها تنها دو نمونه از اقدامات ضدحقوق بشری دولت کاناداست و ادامه برخوردهای سیاسی و ابزاری این کشور، صلاحیت آنرا در جایگاه مدعی دفاع از حقوق بشر برای نقد وضعیت حقوق بشر سایر کشورها، زیر سوال می برد.

آخرین مطالب