پر بازدیدترین مطالب

یکی از دردناک‌ترین تصاویری که از درگیریهای دیروز منتشر شده این صحنه بود!

یک خانم سیاه‌پوست در مسیر بازگشت به خانه اش گیر هواداران ترامپ می افتد و بشدت مورد آزار قرار می گیرد.

یکی از دردناک‌ترین تصاویری که از درگیریهای دیروز منتشر شده این صحنه بود!

به گزارش بولتن نیوز، این خانم سیاه‌پوست در مسیر بازگشت به خانه اش، گیر هواداران ترامپ می افتد و بشدت مورد آزار قرار میگیرد.

تهش هم موهایش را می سوزانند و نهایتا یکی دو نفر به زور نجاتش می دهند!