پر بازدیدترین مطالب

امیر کبیر در تصادف نمرد!

«مهدی پرپنچی»، سال ها مجری شبکه بی‌بی‌سی‌ فارسی بود. سپس، مستخدم «رادیو فردا» (ارگان سازمان سیا) شد و از آنجا به اتاق خبر شبکه سعودی ایران اینترنشنال پیوست.

او توییت زده؛ "امیر کبیر ۱۷۰ سال پیش نتوانسته بود در مورد واکسیناسیون آبله، حریف روحانیان و دعانویس‌ها شود، بر جسد کودکان گریست و گفت «اگر در هر کوچه و خيابان مدرسه بسازيم و کتابخانه ايجاد کنيم، دعانويس‌ها بساطشان را جمع مى‌کنند». او مدرسه‌ها ساخت اما نمی‌دانست روزی دعانویس‌ها حاکم خواهند شد".

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. انگلیس اگر کاری از دستش برمی آمد، با تلفات روزانه  1100نفری کرونا، رکورد جهانی را جابجا نمی کرد.

در انگلیس، نخست وزیری دولت را اداره می کند که با اراجیف بافی مدعی شد بهترین راه کرونا، "ایمنی گلّه ای" است و با همین خرافه، مردم انگلیس را بدبخت کرد! امروز انگلیس را در دنیا به #ویروس_انگلیسی می شناسند، نه واکسن.

ضمنا جناب امیر کبیر صدر اعظم خدمتگزار ایران، در تصادف یا در رختخواب نمرد، مزدوران انگلیس رگ او را زدند تا انتقام مبارزات او با استعمار انگلیس را بگیرند.

امروز اگر امیر کبیر بود، به فرزندان ایران مباهات می کرد که نفتکش انگلیسی را به تلافی راهزنی در جبل الطارق، توقیف کردند. مباهات می کرد به همت فنّاوران ایرانی در تولید پیشرفته ترین ادوات نظامی، سوخت 20 درصد، و انواع پیشرفت های پزشکی و اجتماعی که موجب شده قربانیان روزانه کرونا در ایران، یک پانزدهم انگلیس باشد.

و بالاخره این که به قول معروف، شما جیب ما را نزن، ساختن و دادن واکسن پیشکش.