پر بازدیدترین مطالب

شکست هیمنههمین یکی دوسال پیش ، مزدوران آمریکایی در داخل ایران به بهانه ورود یک ناو به خلیج فارس ، سعی می کردند توی دل مردم را خالی کنند.

اما الان یکی از همان ناوهای پرطمطراق در سواحل آمریکا به سادگی هر چه تمام تر منفجر شد و از بین رفت.

وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأَنتُمُ الأَعلَونَ إِن كُنتُم مُؤمِنين(آل عمران۱۳۹)

و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید

آخرین مطالب