پر بازدیدترین مطالب

مفت نیست!(گفت و شنود)

گفت: روزنامه اعتماد بد‌جوری از کیهان عصبانی شده و خودش را به درو دیوار کوبیده است!
گفتم: خُب حق دارد! چون کیهان از مجیزگویی روزنامه اعتماد برای خاندان کثیف آل‌سعود و دولت انگلیس پرده برداشته است.
گفت: اعتماد نوشته ما یک مستند با حضور مسعود بهنود از مدیران بی‌بی‌سی و رمضان‌پور، مدیر شبکه سعودی ایران اینترنشنال ساخته‌ایم و کیهان قبل از پخش به آن اعتراض کرده است!
گفتم: کینه‌توزی مسعود بهنود با ایران و اسلام که اظهر‌من‌الشمس است و رمضان‌پور مدیر شبکه سعودی ایران اینترنشنال است که برای مقابله با ایران و تشیع راه‌اندازی شده و یکسره به دروغ‌پردازی علیه ایران و اسلام و حمایت از بن‌سلمان مشغول است. شناسایی این جرثومه‌های فساد و نوکران بن‌سلمان نیازی به دیدن مستند ندارد!
گفت: خجالت نمی‌کشند که از بن‌سلمان و آل‌سعود و انگلیس حمایت می‌کنند؟!
گفتم: ‌ای عوام! به قول یکی از اساتید حقوق دانشگاه تهران؛ بعضی‌ها حرف مفت می‌زنند، ولی مفت حرف نمی‌زنند!
 

آخرین مطالب