پر بازدیدترین مطالب

کرونا ترامپ گرفته!

گفت: ترامپ اعلام کرد که خودش و همسرش به کرونا مبتلا شده‌اند و مجبورند تا بهبود کامل در قرنطینه باشند.

گفتم: خیلی باعث تأسفه‌!

گفت: کجاش باعث تأسفه؟! برای چی متأسفی؟!

گفتم: برای ویروس کرونا که آخر عمری بدشانسی آورده و گیر ترامپ افتاده! باید بگی کرونا ترامپ گرفته!

گفت: یعنی چی؟!

گفتم: به یارو گفتند هروقت احساس کردی یک جن بدجنس می‌خواد آزار و اذیتت بکنه بسم‌الله بگو تا از شرّش در امان باشی. گفت؛ کجای کاری؟ هنوز منو نشناختی، همه جن‌های بدجنس تا منو می‌بینند، بسم‌الله، بسم‌الله میگن وفرار می‌کنن!

آخرین مطالب