پر بازدیدترین مطالب

دندان فیل! (گفت و شنود)

  گفت: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطاب به قدرت‌هایی که خواستار بازرسی گسترده از همه تاسیسات اتمی و غیر‌اتمی ایران هستند گفته است مگر ایران کشور اشغال شده است که بتوانیم از همه مراکز آن بازرسی کنیم؟!
گفتم: پس برخی از این غربزده‌های داخلی چه می‌گویند که پشت سرهم تکرار می‌کنند باید به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از همه مراکز داده شود؟!
گفت: یعنی این جماعت غربگرا ایرانی هم نیستند و فقط شناسنامه ایرانی دارند؟!
گفتم: شناسنامه‌شان هم قلابی است! یارو در عتیقه فروشی یک گردن‌بند خرید که عتیقه‌فروش گفته بود از دندان فیل ساخته شده. چند روز بعد مراجعه کرد و گفت؛ مرد نا‌حسابی تو که گفتی از دندان فیل ساخته شده ولی جنس این که پلاستیک است و عتیقه‌فروش گفت؛ خُب دندان فیل مصنوعی بوده!

آخرین مطالب