پر بازدیدترین مطالب

انتشار کتاب دیگری علیه ترامپ این بار از ارتش آمریکا


"الکساندر ویندمن" سرهنگ ارتش آمریکا و مدیر سابق امور اروپا در شورای امنیت ملی آمریکا قرار است به زودی کتاب خود در مورد حضور در دادگاه و شهادت دادن علیه استیضاح ترامپ را منتشر کند.

 ویندمن در بیانیه ای اعلام کرد: من و خانواده ام پشتیبانی خارق العاده ای از مردم سراسر جهان داشته ایم، امید من این است که داستان خود را به عنوان تصدیقی ارائه کنم که رویای آمریکایی زنده است و ارزش جنگیدن برای آن را دارد.

 سرهنگ ویندمن از جمله مقامات شورای امنیت ملی آمریکا که سال گذشته با حضور در دادگاه و شهادت دادن علیه ترامپ از سمت خود توسط رییس جمهوری آمریکا برکنار شد.

 ویندمن در جلسه دادگاه در مورد تماس تلفنی ترامپ با رییس جمهوری اوکراین شهادت داد.

آخرین مطالب