پر بازدیدترین مطالب

داروخانه!(گفت و شنود)


گفت: چه خبر؟!
گفتم: آمریکا اعلام کرده کشتی‌های حامل موشک‌های ساخت ایران را که برای ونزوئلا ارسال شده، در اقیانوس توقیف می‌کند!
گفت: اولاً که هیچ کشتی حامل موشک‌های ایران برای ونزوئلا در اقیانوس نیست که آمریکا بخواهد آن را توقیف کند و ثانیاً مگر آمریکا اعلام نکرده بود کشتی‌های حامل بنزین ایران برای ونزوئلا را توقیف می‌کند ولی هیچ غلطی نتوانست بکند.
گفتم: حیوونکی‌ها می‌خواهند قُمپز در کنند وگرنه خودشان هم نمی‌فهمند چه می‌گویند!
گفت: اتفاقاً روزنامه واشنگتن‌پست هم نوشته سخنان ترامپ گُنگ و نا‌مفهوم است و تعجب کرده که هوادارانش چگونه درباره چیزی که نمی‌فهمند اظهار‌نظر هم می‌کنند؟!
گفتم: یارو به جای نسخه دکتر، نامه خودش را به داروخانه برد. نسخه‌پیچ داروخانه ۶ تا قرص و چند تا آمپول داد و گفت بقیه‌اش را نداریم باید بری از هلال احمر بگیری!
 

آخرین مطالب