پر بازدیدترین مطالب

مال خودمه!(گفت و شنود)


گفت: در واشنگتن هواداران مسلح ترامپ به خیابان‌ها ریخته‌اند و شعار می‌دهند در انتخابات تقلب شده و ترامپ رئیس‌جمهور واقعی است!
گفتم: هواداران بایدن هم قرار است برای زد و خورد با هواداران ترامپ به خیابان‌ها بیایند!
گفت: یعنی هواداران بایدن و ترامپ هم مثل برخی مدعیان اصلاحات هنوز نفهمیده‌اند که سگ زرد برادر شغال است؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! بازرس از صاحب یک گاوداری پرسید، به این گاوها چه غذایی می‌دهی؟ گفت؛ به گاوهای سفید یا سیاه؟ گفت؛ سفیدها. دامدار گفت؛ به آنها علف خشک می‌دهم. پرسید به گاوهای سیاه چی؟ گفت؛ به آنها هم علف خشک می‌دهم. بازرس پرسید گاوها را کجا نگهداری می‌کنی؟ دامدار پرسید سفیدها یا سیاه‌ها؟ بازرس گفت؛ سفیدها و طرف گفت؛ در همین سوله رو‌به‌رو. پرسید سیاه‌ها چی؟ گفت؛ همانجا! بازرس با عصبانیت گفت؛ مرا مسخره کرده‌ای؟ دامدار گفت؛ آخه گاوهای سیاه مال خودمه. بازرس گفت؛ خب از اول بگو! سفیدها مال کیه و دامدار گفت؛ آنها هم مال خودم هستند!

آخرین مطالب