پر بازدیدترین مطالب

لااقل یه بوق بزن!

روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: تازه چه خبر!

گفتم: مگه نمی‌بینی آمریکا به چه روزی افتاده؟ آشوب‌های خیابانی، زد و خورد طرفداران بایدن و ترامپ‌، حمله به کنگره و ویران کردن آن، ۵۰ میلیون گرسنه، حکومت نظامی در چند شهر بزرگ، فحاشی مقامات رسمی به یکدیگر و...

گفت: خودشان که از اوضاع کنونی با عناوینی نظیر «سیاه‌ترین روز تاریخ آمریکا، پایان عمر آمریکا، شورش‌های بی‌سابقه، آغاز فروپاشی آمریکا و...» یاد می‌کنند.

گفتم: تا چند ماه پیش، چه پُزی می‌دادند و چه قمپزی در می‌کردند که باید همه کشورها را تحت کنترل خود داشته باشیم و...؟!

گفت: ولی حالا بالاترین مقامات رسمی آمریکا علناً می‌گویند که دیگر هیچ‌کس در دنیا برای آمریکا تَره هم خُرد نمی‌کند و به ‌هارت و هورت آن اهمیتی نمی‌دهد.

گفتم: یارو وارد کابین خلبان شد و گفت؛ برو قطب شمال! خلبان بی‌محلی کرد و گفت؛ نمی‌روم. یارو گفت؛ پس برو قطب جنوب، گفت؛ نمی‌روم و... گفت؛ پس لااقل یه بوق بزن!