پر بازدیدترین مطالب

کاش بود!(گفت و شنود)

 
گفت: آقای جهانگیری طی سخنانی در ماهشهر گفته است «باید زبان نقد را تحمل کنیم و آستانه صبر و حوصله خود را بالا ببریم».
گفتم: اینکه پیشنهاد خوبی است یعنی به منتقدان اهانت نکنیم، آنها را به جهنم حواله ندهیم و...!
گفت: ایشان گفته است مردم از «تبعیض و نابرابری اجتماعی و اقتصادی» ناراضی هستند.
گفتم:‌ این هم خیلی عالی است، یعنی با حقوق‌های نجومی، گرانی‌های افسار گسیخته، فساد اقتصادی و... مقابله کنیم.
گفت: آقای جهانگیری گفته است «تقسیم مسئولیت‌ها باید براساس شایستگی باشد و نه روابط و تبعیض».
گفتم: چه بهتر از این؟! یعنی مسئولیت‌ها را به اقوام نزدیک خود و دوست و آشنا نسپاریم و...!
گفت: کاش به این توصیه‌های آقای جهانگیری توجه می‌شد که بسیاری از مشکلات حل شود!
گفتم: کاش آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بود که بتواند به این توصیه‌ها عمل کند!

آخرین مطالب