پر بازدیدترین مطالب

اگر فقط یکی از دستورات کاردبردی قرآن را رعایت کنید، خواهید دید چه اتفاقی خواهد افتاد رهبر معظم انقلاب:
بخشی از دستورات کاربردی قرآن مربوط است به مناسبات اجتماعی؛ مثلاً غیبت نکنید.
یا در قرآن میگوید اگر با کسی مخالفید، این موجب بی‌انصافی درباره‌ی او نشود. این یک دستور کاربردی است.
شما ممکن است با کسی مخالف باشید؛ امّا این موجب نشود در آنجایی که حق با او است، این حق را پنهان کنید یا بی‌انصافی کنید.
[یا میفرماید] در امانت خیانت نکنید. امانت فقط پولی نیست که شما دست بنده دارید؛ مقام و مسئولیّتی هم که به وسیله‌ی شما به من داده شده امانت است.
اگر چنانچه این امانت را درست عمل نکنم، این خیانت در امانت است. شما ببینید اگر همین یک دستور را ما عمل بکنیم، چه اتّفاقی خواهد افتاد! ۹۹/۲/۶

آخرین مطالب