پر بازدیدترین مطالب

تجربه های زندگی ( چند تجربه مادی و ملموس در زندگی )

 • از گذاشتن چند سکه روی دستگیره در برای غافلگیر نشدن استفاده کنید.
 • چیزی را که به نظر می رسد بسته بندی اش باز شده، نخرید.
 • روی قابلمه آب در حال جوش، یک کفگیر بزرگ چوبی قرار دهید تا آشپزخانه بخار نکند.
 • اگر در جاده به دنبال ناهار یا شام هستید، از جایی که کامیون ها نگه داشته اند غذا بخورید نه جایی که اتوبوس ها ایستاده اند.
 • ابعاد گوشی مبایلتان را اندازه بگیرید، بعداً به عنوان خطکش به کارتان می آید.
 • هیچ وقت ابزار ارزان قیمت نخرید، ابزار کار باید از بهترین نوعش انتخاب شود.
 • بهتر است ساعتتان را همیشه پنج دقیقه جلوتر تنظیم کنید.
 • زیر تخت و داخل ماشین همیشه یک چراغ قوه با باتری های اضافی داشته باشید.
 • در مذاکرات تلفنی مهم ایستاده صحبت کنید، ترشح آندرنالین بیشتر، تسلط شما را بالا می برد.
 • همیشه با خودتان عکس داشته باشید و هر سه سال یک بار عکس های جدید بگیرید.
 • وقتی موبایلتان خیس می شود روشن نکنید، برای خشک شدن و سالم ماندن آن، چند ساعت داخل برنج خام قرارش بدهید.
 • وقتی به محل جدیدی نقل مکان کردید خودتان را به همسایه ها معرفی کنید.
 • نردبان، سیم رابط و شلنگ را همیشه بلندتر از مقدار مورد نیاز بخرید.
 • برای فرزندانتان اسباب بازی هایی بخرید که با نیروی تخیل آن ها کار کند نه با باتری.
 • حتماً یاد بگیرید چکه لوله آب دستشویی را چگونه تعمیر می کنند.
 • وقتی لباس تیره به تن دارید شیرینی شکری نخورید.
 • چمدان گران قیمت به دست نگیرید؛ توجه دزدان را به خود جلب می کند.
 • هنگامی که از اتومبیل پیاده می شوید و نوجوانی در آن تنها می ماند حتماً سوئیچ را بردارید.
 • همیشه مدت سفر را 15 دقیقه بیشتر تخمین بزنید.

کتاب را به شیوه ای مطالعه کنید که انگار می خواهید آن را نقد کنید، با این روش، مطالب در ذهنتان خواهد ماند