پر بازدیدترین مطالب

‏تأمین اجتماعی به خاطر کرونا فیش حقوقی رو فقط اینترنتی صادر میکنه.


 روال اینطوره
 مراجعه می کنی به اداره، اونا ارجاعت میدن به کافی‌نت، بعد رمزی که بهت پیامک میشه رو میبری اداره، شناسه کاربری می گیری، میری خونه فیش رو صادر می کنی و چون پرینتر نداری باز میری تایپ و تکثیر...
این دیوونه‌بازی‌های دولت در لوای دولتِ الکترونیک حتی تو سریال برره هم قفل بود