پر بازدیدترین مطالب

مدیریت هیئتی


حسین_رضایی
 متاسفانه با بی دقتی رسانه ای و همچنین هجمه های جریانات خاص، سال ها از مدیریت هیئتی به نام بی نظمی، شلختگی، عدم دقت و کار علمی نام برده می شود. و هرگاه می خواهند نمونه کار بی نظم و سوء مدیریت را نشان دهند با نام مدیریت هیئتی و حتی مدیریت جهادی خطاب می کنند. گواینکه هرجا مدیریت هیئتی و جهادی که خارج از ساختارها و بروکراسی رسمی اداری کشور بوده همراه با ضعف و بی نظمی بوده است.
 حال آنکه فقط تماشای برگزاری هیئت های بزرگ در شرایط حساس کرونای امسال دقیقا خلاف گزاره مرسوم و غلط را ثابت می کند. آنچنان که مردمی ترین، منظم ترین و دقیق ترین مدیریت را همین هیئت ها انجام داده اند. مدیریتی چابک و پویا که سریع توانست در مواجه با تغییرات شرایط و اعمال پروتکل های بهداشتی خودش را تطبیق بدهد و بدون کوچکترین بی نظمی مراسماتی با شکوه و جمعیت قابل توجه را مدیریت کند. مدیریت هیئتی که کاملا خودجوش و مردم نهاد است، توانسته خارج از چارچوب های خشک رسمی و اداری مدلی موفق را ارائه دهد.
 در همین قضایای کرونا مدیریت دولت با تمامی امکانات و اختیارات در شلوغ شدن و اجتماع های پرتراکم مردم در دفاتر خدمات ارتباطی برای سهام عدالت، ازدحام مردم بدون رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز تعویض پلاک و امثالهم نمونه هایی از سوء مدیریت دولتی در همین مدت اخیر است. که با وجود امکانات و اطلاع رسانی های گسترده اما حتی بصورت حداقلی نتوانست امور را مدیریت کند و موجب تبعات جدی برای سلامتی مردم کشور گردید.
 این مدیریت خسته و ناتوان که هرجا وارد شده جز بی نظمی و عصبانیت مردم را در پی نداشته تا جائیکه حتی در توزیع ساده یک سبدکالای معیشتی بحران می آفریند را با مدیریت مردمی و بومی هیئتی و جهادی قیاس کنیم. آنچنان که خود مردم کاملا پویا و منطبق بر نیازهای مردم عمل می کنند و در کمترین زمان و با کمترین امکانات و بودجه کار به بهترین شکل پیش می برند.
 نمونه های اخیر مدیریت هیئتی یا جهادی را نه تنها در برگزاری هیئات مذهبی در ماه محرم امسال، که در رزمایش همدلی و مواسات و کمک های مومنانه مردمی ، در عملکرد گروه های جهادی در ماجرای کرونا در تولید ماسک و ضدعفونی سطح شهر، حضور خودجوش گروه های جهادی در ماجراهای چون سیل و زلزله می توان نام برد.