پر بازدیدترین مطالب

برنامه ۵ ساله چین برای افزایش جمعیت!چین برای جلوگیری از بحران سالمندی در دهه‌های آتی، قصد دارد با برنامه‌ای ۵ ساله جمعیت خود را افزایش دهد.
 روزنامه دولتی «چاینادیلی» از قول کارشناسان حکومتی چین نوشته است که این کشور قصد دارد از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ با ارائه مشوق‌های مالی و اجتماعی، خانواده‌های این کشور را به فرزندآوری ترغیب کند. چین از سال ۱۹۷۸ برای کنترل جمعیت انبوه خود اقدام به اتخاذ سیاست تک‌فرزندی کرده بود ولی از سال ۲۰۱۶ این سیاست را کنار گذاشت و به خانواده‌ها اجازه داد دو فرزند داشته باشند.
 حالا این کشور تصمیم گرفته مشوق‌های اقتصادی برای ازدیاد جمعیت در نظر بگیرد.

آخرین مطالب