پر بازدیدترین مطالب

آرزوی حاج قاسم که برآورده شد/بوسه بر کف پای مادرشهریور سال 92 وقتی که مادرش از دنیا رفت، با تعدادی از خبرنگاران از کرمان برای عرض تسلیت راهی قنات ملک شدیم. منتظرمان بود، وقتی رسیدیم کنار قبر مادرش ایستاده بود، گفت من به خانه می‌روم شما هم فاتحه‌ای بخوانید و بیایید.
وارد خانه‌ی پدری ایشان شدیم، همه دورتادور در اتاقی نشستیم. گفت هرکدام خودتان و رسانه‌تان را معرفی کنید. دقایقی به این منوال گذشت و حاجی ضمن آشنایی با تک‌تک بچه‌ها احوالپرسی کرد. خودش شروع کرد به صحبت از جایگاه مادر و این‌که مادرش با چه سختی‌هایی زندگی کرده و از تقیّد پدرش به لقمه‌ی حلال و این‌که با کسانی هم‌سفره شوند که نمازخوان باشند.
از خانمی به نام حسنیه گفت که از اقوام بود و به خاطر ابتلا به مرض سل، همه او را رها کرده بودند و پدرش این زن بیمار را به خانه آورد و تا وقتی زنده بود، مادر بدون هیچ بگومگو و اعتراضی به او خدمت کرد.
و گفت که چقدر دلش می‌خواسته کف پای مادر را ببوسد ولی حجب و حیا مانع می‌شده، اما نهایتاً این توفیق حاصل می‌شود.

گفت: بار آخری که آمدم این‌جا، مادرم خیلی اصرار داشت که چند روز بیشتر بمانم ولی من کار داشتم و باید می‌رفتم.
نتوانستم در مقابل اصرارهای او مقاومت کنم، گفتم چشم و رفتم پیش خواهرم که شاید او مادر را راضی کند به رفتن من.
خواهرم آمد با مادر صحبت کرد و موفق شد او را به رفتن من مجاب کند و من در آن سفر توفیق پیدا کردم کف پای مادرم را ببوسم. با خودم گفتم حالا که پس از مدت‌ها این آرزوی من برآورده شده، حتماً قرار است برایم اتفاقی بیفتد.(شهادت)
اما پس از آن سفر دست تقدیر الهی مادر را از ما گرفت و من از این‌که توانسته بودم کف پایش را ببوسم خدا را شکر می‌کردم.
در این دیدار سفارش و تاکید شهید حاج قاسم سلیمانی به خبرنگاران، خدمت به پدر و مادر، حفظ حرمت‌شان و قدردانی از آن‌ها بود.