پر بازدیدترین مطالب

روزی که ایران ابرقدرت دنیا را از خلیج‌فارس بیرون کرد

۱۰ اردیبهشت سال ۱۰۰۱ شمسی ایرانی‌ها سربازان امپراتوری پرتغال را برای همیشه از خلیج‌فارس بیرون راندند تا حدود ۳۸۰ سال بعد این روز بشود روز خلیج فارس. ولی اصلاً پرتغالی‌ها در خلیج‎فارس چه می‌کردند؟

در قرن ۱۶ میلادی پرتغال امپراتوری استعماری مدرن بود و یک ناوگان دریایی قوی داشت که هر کشوری را می‌یافت مال خود می‌کرد. در ۸۸۶ شمسی پرتغال به ایران حمله کرد و هرمز و جزیره‌های خلیج‌فارس را اشغال کرد.

آن زمان، شاه اسماعیل مشغول بنیان‌گذاری صفویه بود و توان نظامی هم نداشت برای درافتادن با ابرقدرت آن روزگار اما مردم جزیره هرمز حداقل ۴ بار علیه زورگویی پرتغالی‌ها قیام کردند و شهید دادند.

سال ۱۰۰۰ شمسی شاه عباس روی کار آمد و از کمپانی هند شرقی چند کشتی تجاری گرفت و با آن‎ها قرار گذاشت که اگر جنگی شکل گرفت، طرف پرتغال را نگیرند.

سال بعدش «امام‌قلی خان» سردار صفوی رفت بندر گمبرون را گرفت و همان‌موقع نامش شد بندرعباس و بعد قشم را گرفت. سپس به قلعه پرتغالی‌ها در هرمز حمله برد و ده‌ها هزار سرباز ایرانی در نبردی سخت، بیگانه را تسلیم و اخراج کردند.